Presenteren is te lerenMaar niet uit een boekje. Er is geen standaard methode. Het vraagt een persoonlijke aanpak. Als trainer en coach ontwikkel ik daarom een werkwijze die bij u past. Bij uw persoonlijkheid. En bij uw publiek.

Moment A.U.B.

Leren presenteren betekent in de eerste plaats: uzelf beter leren kennen. Weten hoe u overkomt. Wat er allemaal komt kijken bij het spreken voor een groep. Waar u op moet letten. Hoe u met spanning moet omgaan. En hoe u bewust gebruik kunt maken van de mogelijkheden die u van nature heeft.

Al deze aandachtspunten neem ik nauwgezet met u door.

Mijn aanpak is niet alleen geschikt voor sprekers, maar ook voor acteurs, zangers, cabaretiers en presentatoren voor radio en televisie. De trainingen en coachingstrajecten zijn bestemd voor iedereen die regelmatig voor een publiek komt te staan.

drie talen tegelijk

Drie talen tegelijk spreken

Wie een presentatie houdt, spreekt eigenlijk drie talen tegelijk: spreektaal (woorden en zinnen), lichaamstaal (beweging en mimiek) en klanktaal (stemexpressie). Veel sprekers concentreren zich slechts op één taal, die van het woord. Zij brengen hun boodschap onder woorden. Maar zij realiseren zich niet dat hun luisteraars maar 10 % oppikken van wat er wordt gezegd. Hoe het wordt gezegd blijkt veel belangrijker. Lichaamstaal - houding, gebaren en mimiek - zorgt voor 50 % van de overdracht. En stemexpressie voor 40 %.

Tijdens een presentatietraining leert u alle aspecten kennen, herkennen en hanteren.

Vandaar dat ik in mijn presentatietrainingen vooral de nadruk leg op de communicatieve kant van het presenteren. Op houding, oogcontact, gebaren, mimiek en publiek gericht zijn. En natuurlijk op adem- en stemtechniek, afstemmen op ruimte of microfoon, uitspraak, melodie, tempo en dynamiek. De manier waarop u uw boodschap overbrengt staat centraal.

Uiteraard komen ook de verbale kanten aan bod: indeling en opbouw van de tekst, creatief taalgebruik en tekstbehandeling. Verder is er aandacht voor externe factoren als het gebruik van audiovisuele middelen en het omgaan met weerstanden in het publiek.

Theaterlogopedie

Lijf en stem zijn instrumenten

Een acteur* denkt zich in… wat zijn personage denkt, doet, voelt en bedoelt. Hij laat dat zien met zijn lijf. En hij laat het horen me zijn stem. Lijf en stem zijn de instrumenten van de acteur. Daarmee brengt hij zijn personage tot leven.

Theaterlogopedie leert acteurs deze instrumenten beter te bespelen. Tijdens de training ontdekken zij hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van hun stem. Zij ervaren hoe zij die kunnen beheersen en beheren. Zij worden baas over hun stem. En zij vinden de balans tussen tekst, emotie, stem en lichaam. Pas dan zijn zij als acteurs geloofwaardig.

De training is er ook op gericht 'stemblessures' te voorkomen. Immers, een acteur die zijn stem forceert, wordt schor, hees en minder goed verstaanbaar. Daardoor verliest hij concentratie. De kwaliteit van zijn spel gaat achteruit.

Na de training theaterlogopedie zijn acteurs in staat hun tekst in elke ruimte glashelder op een publiek over te brengen, ongeacht afstand, akoestiek en de gemoedstoestand van hun personage.

* Wat voor een acteur geldt, geldt uiteraard ook voor een actrice.werkwijze voor acteurs

Van impressie naar expressie

leren kennen
bewust worden van de stem door zintuiglijke waarneming: voelen - zien - horen -proeven
relatie leggen tussen stem, lichaamshouding en beweging

leren beheersen
aanleren basistechnieken van het spreken: ontspanning/houding/adem - stemkoppeling/ articulatie
verstaanbaarheid en draagkracht, aangepast aan ruimte en beweging

leren bespelen
spelen en experimenteren met de stem
werken aan klankkleur en melodie
leren schakelen
intonatie koppelen aan tekst, subtekst, handeling en emotie

De stem moet niet alleen verstaanbaar zijn, maar ook wat zeggen

leren besturen
overdracht van tekst en rol
interactie met medespelers
aandacht voor verschillende speelstijlen
tips voor het instuderen van een tekst

podiumpresentatie zangers


Zingen is vertolken

Een lied zingen is meer dan noten ten gehore brengen. Een zanger* vertolkt een lied. Hij is de tolk die de tekst verklaart en verklankt. Hij weet wat hij zingt. Hij brengt zijn interpretatie over in klanken, intonatie, gelaatsuitdrukking, houding, en gebaar. Hij zingt niet alleen met zijn stem, maar met zijn hele wezen.

Ook een zanggroep dient zich niet alleen op het zingen te concentreren, maar ook op présence en publiekgerichtheid. Een koor moet zich bewust zijn van de gemeenschappelijke interpretatie van een tekst en de gevolgen die zo'n zienswijze heeft op emotie, houding en uitstraling. Stemexpressie, articulatie, lichaamstaal en mimiek bepalen de zeggingkracht van het lied. Evenals stijl, sfeer en uiterlijk.

In workshops en coachingstrajecten voor zangers en zanggroepen werk ik aan concentratie en adembeheersing, articulatie, resonans en daadkracht van de stem. Maar ik besteed ook veel aandacht aan alle andere aspecten die voor een overtuigende podiumpresentatie van belang zijn.

* Wat voor een zanger geldt, geldt uiteraard ook voor een zangeres.

aanbod

Individuele coaching en groepstraining

A. PRESENTATIETRAINING

Individuele coaching - eigen stijl als uitgangspunt
Persoonlijke begeleiding bij het ontwikkelen van presentatievaardigheden
Begeleiding van een eenmalige presentatie bij een bijzondere gelegenheid
Verbetering van bepaalde aspecten van uw presentatie
Het aantal sessies bepalen we in overleg na een intakegesprek. Voor individuele coaching beschik ik over een eigen studio.

Groepstraining - twee of drie dagen
Aan de hand van opdrachten, oefeningen en korte voordrachten komen tijdens de training alle aspecten van het presenteren aan bod. Daarbij houd ik rekening met persoonlijke leerdoelen.

Incompanytraining - een-, twee- of driedaagse trainingen
Speciale training voor managementteam, afdeling, opleiding of theatergroep. Vooraf bespreken we doel, opzet en organisatie van de training. Elke deelnemer werkt aan eigen leerdoelen. De praktijk leert dat meekijken en feedback geven bij de verrichtingen van anderen buitengewoon leerzaam en teamversterkend zijn.

B. THEATERLOGOPEDIE

Individuele coaching
Het aantal sessies bepalen we in overleg na een intakegesprek. Voor individuele coaching beschik ik over een eigen studio.

Stemtraining in groepsverband

Stemcoaching bij repetities in samenspraak met de regisseur.
Tips en demonstratieoefeningen


C. PODIUMPRESENTATIE ZANGERS

Individuele coaching
Het aantal sessies bepalen we in overleg na een intakegesprek. Voor individuele coaching beschik ik over een eigen studio.

Training van zanggroep of koor

Begeleiding bij repetities in samenspraak met de dirigent

Workshops waarin alle aspecten van podiumpresentatie aan de orde komen. Tips en demonstratieoefeningen


achtergrond

Ervaring als trainer en coach

Als trainer heb ik ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van presentatietrainingen voor bedrijven en instellingen. Als coach heb ik de presentatievaardigheden van veel managers, politici, wetenschappers en docenten verder ontwikkeld. Als logopedist heb ik mij gespecialiseerd in stemscholing, theaterlogopedie en presentatievaardigheden. En als actrice weet ik wat het is om op een podium te staan.

Ex-docent Theaterlogopedie aan Opleiding Logopedie en Post-HBO

Als logopedist heb ik veel ervaring met training en coaching van acteurs (beroeps en amateurs), zowel individueel als in groepsverband. Als coach heb ik inmiddels ook diverse zangers, zanggroepen en koren met raad en daad bijgestaan voor een podiumoptreden.

Na mijn opleiding toneel (een jaar) en logopedie heb ik masterclasses gevolgd bij een aantal bij voiceteachers: Cicely Berry ( Royal Shakespeare Company), Kristin Linklater (Theaterschool New York) en Hanz Coblenzer (Theaterschool Wenen). Ook workshops theaterlogopedie gedaan bij o.a. het Roy Hart Theatre.

opdrachtgevers


PRESENTATIETRAININGEN gedaan voor onder meer:
Universiteit van Groningen
Prins Claus
Pim Fortuin
Willem van Oranje
Heineken BV

THEATERLOGOPEDIE
Waark
Theatergroep Huppelepup


PODIUMPRESENTATIE
Maria Callas
Zangkoor Groot Ongenoegen

Contact

Janneke Geertsema

Zoutstraat 25
TA Groningen
tel 050 - 311 91 88
mobiel 06 - 18176252
e-mail jannekegeertsema@hotmail.com

ring van verwijzingen